Welkom op de website van Stichting Smid Renders

Stichting Historisch Erfgoed Smid Renders heeft als doel het restaureren, in stand houden en onderhouden van machinerieën als historisch en cultureel erfgoed. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft een bijzondere belangstelling voor het merk Lanz. De stichting wil haar doel bereiken door het onderhouden en in werking stellen van machines en deze te tonen op de daarvoor geëigende dagen en plaatsen. Daarnaast wil zij voorlichting geven over de tentoongestelde zaken.

De stichting wil dat iedereen laagdrempelig kennis kan nemen van het cultuurhistorisch verleden. Zij heeft als bijzondere opdracht jongeren te interesseren voor de werking van stoommachines. Basisscholen en voortgezet onderwijs worden graag uitgenodigd om onder deskundige leiding kennis te nemen van deze bijzondere eeuwenoude techniek en werkwijzen.

Dank aan onze sponsoren

Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat